Daraz Life

दराजको साथ २०८० बुबाको मुख हेर्ने दिन बनाऔं रङ्गिन

बुबाको मुख हेर्ने दिन भनेर चिनिने कुशे औँसी नेपालमा हर्षोउल्लास संग मनाउने गरिन्छ । आफ्नो जन्मदाता बुबालाई विभिन्न प्रकारका मिठाई, तथा उपहारले सम्मान प्रकट गर्दै मनाइने यस उत्सवमा भिडभाडले गर्दा सहर बजार गइनसक्नु हुन्छ । त्यसमाथि आफ्नो बुबालाई केहि नयाँ र नौलो दिने रहर कसलाई हुदैन र ? त्यसैले दराजले ल्याएको छ कुशे औँसी विशेष केहि सामानहरु जुन तपाईंले आफ्नो जन्मदातालाई उपहार स्वरुप दिन सक्नुहुन्छ ।

बुबाको मुख हेर्ने दिन

बुबाको मुख हेर्ने दिनको लागि सामान दराजमा किन्नुहोस्

१. ट्रिमरः

हामी मध्ये धेरैका बुबाहरु आज सम्म पनि पुरानो रेजर प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले छाला काट्ने देखि विभिन्न प्रकारका चर्म सम्बन्धित समस्याहरु देखिन सक्छ । त्यसैले यो कुशे औँसीमा आफ्नो बुबालाई चार्ज गर्न मिल्ने ट्रिमर उपहार दिनु उपयुक्त हुन्छ। यस्ता ट्रिमरहरु एक पटक चार्ज गरेपछि धेरै पटक सेवा लिन सकिन्छ । साथै छालाको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ट्रिमरलाई रेजरको तुलनामा उत्कृष्ट मानिन्छ ।

हाल दराजमा फिलिप्स, जेमाइ, भिजिआर, बाल्ट्रा जस्ता ब्राण्डका ट्रिमरहरु उपलब्ध छन् ।

२. घडीः

“समय र अवसरहरु कसैको प्रतिक्षा गर्दैनन्।” यो प्रसिद्ध भनाइको हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव देख्न सकिन्छ । निर्धारित समयमा तोकिएको काम गर्न नसक्दा हामीले जीवनमा धेरै अवसरहरु गुमाइरहेका हुन्छौं । त्यसैले समयको महत्वको सम्मान गर्दै आफ्नो बुबा प्रति आभार प्रकट गर्ने उत्कृष्ट उपाय हुनसक्छ घडी ।

दराजमा अहिले सोनाटा, टाइटन जस्ता ब्राण्डका उपलब्ध छन् ।

३. लिन्ट रिमुभरः

शिशिर ऋतुको उराठलाग्ने जाडोमा आफ्नो शरिरलाई न्यानो बनाउन हामीहरु प्रायजस्तो बाक्लो ऊनीका लुगा लगाउँछौं । यसरी लगाइने ऊनीका लुगाहरुमा न्यानोपन त प्रदान गर्छ तर संग संगै भुवा आएर हैरान हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा न्यानोपन संगै राम्रो देखिन लिन्ट रिमुभर प्रयोग गरी भुवा हटाउन सकिन्छ । यो कुशे औँसी आफ्नो बुबालाई लिन्ट रिमुभर उपहार दिनुहोस् ।

बुबाको मुख हेर्ने दिन

दराजमा विभिन्न ब्राण्डका लिन्ट रिमुभरहरु उपलब्ध छन् ।

४. फोटो फ्रेमः

तपाईको स्मरणमा भएको बुबा संगको एकदमै रमाईलो पल कुन हो ? के तपाईंको घर परिवारमा भएका ठुला समारोहको तस्विर अहिले पनि सन्दुक वा दराजमा छन् ? पक्कै पनि तपाईंको घरमा यस्ता धेरै तस्विरहरु छन् जस्मा तपाईं र तपाईंको परिवारको स्मरणहरु जोडिएका छन् । तपाईंले यी तस्विरहरुलाई संकलन गरेर फोटो फ्रेममा राखेर आफ्नो घरको भित्तामा टास्दा कस्तो होला ? पक्कै पनि पुराना यादहरु ताजा हुन्छन् र सम्बन्ध सुदृड हुन्छन् ।

बुबाको मुख हेर्ने दिन

त्यसैले यो कुशे औँसी तपाईंले आफ्नो बुबालाई यसरी फोटो फ्रेम उपहार दिएर सम्बन्ध र उत्सव दुबै रङ्गिन बनाउन सक्नुहुन्छ ।


५. मिठाईः

नेपाली चाड र मिठाई भनेको पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन् । बिना मिठाई सम्पन्न हुने शायद नै कुनै चाड होला । मुखै रसाउने गुलिया मिठाईले आफ्नो जन्मदातालाई प्रसन्न पार्न आजै दराज एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

दराजमा बिकाजी, सगुन, हल्दिराम, आँगन जस्ता प्रसिद्ध ब्राण्डका मिठाईहरु उपलब्ध छन् ।

बुबाको मुख हेर्ने दिनमा आफ्नो बुबालाई विभिन्न उपहार दिनको लागि आजै डाउनलोड गर्नुहोस् दराज एप ।

Cetaphil

Cetaphil’s Ultimate Skincare Trio to Elevate Men’s Grooming Routine

When it comes to grooming, men’s skincare tends to fall behind the always-changing trends and fads of women’s skincare. But that doesn’t mean men don’t deserve the best care for their skin. Cetaphil, a name that has become synonymous with quality skincare, has curated a powerful trio designed to cater to men’s unique skincare needs.

This trio makes sure to address every aspect of your skincare journey – from combating environmental aggressors with the sun gel and fortifying your skin’s moisture barrier with the moisturizing lotion to revealing a fresh complexion with the gentle cleanser. So, whether you’re taking your first baby steps into the world of skincare or looking to add some essentials to your routine, this Cetaphil skincare trio promises a fresh look with healthy, radiant skin.

Unveil a Fresh Canvas

Cetaphil

The basis of any successful skincare routine is cleansing, and the Cetaphil Face Wash Gentle Skin Cleanser is the perfect starting point. This cleanser’s mild yet effective formula delicately removes dirt, oil, and impurities, leaving your skin refreshed and revitalized. Say goodbye to harsh cleansers that strip your skin’s natural oils; Cetaphil’s gentle approach ensures a clean canvas without compromising your skin’s integrity.

Defend Your Skin

Sun protection is the one step of any skincare regimen that you must never, under any circumstances, ever skip. The Cetaphil Sun SPF 50 Very High Protection Light Gel isn’t just another sunscreen; it’s a shield against harmful UV rays. This lightweight gel offers broad-spectrum protection while its non-greasy formula ensures a seamless application. With this gel, you’re safeguarded from the sun’s rays on every occasion.

Nourishment at Its Best

Every man’s skin deserves a dose of hydration and nourishment. The Cetaphil Moisturizing Lotion caters specifically to sensitive skin from normal to combination, ensuring a well-balanced approach. Enriched with natural ingredients, this lotion soothes and moisturizes without clogging pores. Experience no more dryness and discomfort as your skin basks in the benefits of this essential moisturizer.

Why Choose Cetaphil?

Skincare is a commitment to your skin’s health. Cetaphil’s products empower you to embark on this journey with confidence. Elevate your grooming routine with the assurance that every product has been created to deliver the best results. Unveil your best self as you embrace healthy, radiant skin and redefine your relationship with skincare.

Rakshya Bandhan

Best Last-Minute Gift Ideas for Your Sister for Rakshya Bandhan

Rakshya Bandhan is a celebration of the enduring bond between siblings. This year, as the auspicious day approaches, you might find yourself racing against time to choose the perfect gift for your sister. We understand it’s easy to get caught up in the hustle and bustle of life, leaving you with little time to peruse through shopping malls and department stores, hunting for something that seems vaguely appropriate to give your sibling. That’s why Daraz is here. In this blog, we’re here to help you discover some last-minute Rakshya Bandhan gifts that are not only thoughtful but also sure to bring a smile to your sister’s face.

Rakshya Bandhan Gift Ideas

Note: Click on the image to view the product

Electronics

Surprise your sister with the perfect blend of technology and thoughtfulness – a smartwatch or a pair of premium earbuds, ensuring she stays connected and entertained while adding a touch of elegance to her everyday life. No sister will ever be disappointed by a high-tech, super-useful Rakshya Bandhan gift like this.

Clothes

Clothes make for a thoughtful Rakshya Bandhan gift, allowing you to celebrate your sister’s unique style and personality while adding a touch of warmth to her wardrobe. With each piece, you’re gifting her the joy of self-expression and confidence in every step she takes. Browse through the hundreds of clothing options available on Daraz, from traditional kurtis like these to more modern outfits.

Decor

Room decor is a wonderful gift idea for your sister, as it lets her creatively turn her own space into a reflection of her individuality and style. Every piece of decor will become a daily reminder of your thoughtful Rakshya Bandhan gesture, which she will undoubtedly cherish forever.

Arts and Crafts Supplies

Arts and crafts are a heartfelt Rakshya Bandhan gift choice for your sister, inspiring her creativity and offering a meaningful way to unwind while indulging in her passions. With a gift like this, you’re not just giving her materials; you’re fostering her artistic spirit and providing an avenue for self-expression. Who knows, maybe she’ll become the next Da Vinci and credit you for inspiring her to pursue her dreams.

Remember, the essence of Rakshya Bandhan lies in the love and affection you share with your sister. Even if your gift is chosen last minute, it’s the thought and sentiment behind it that truly matters. Celebrate Rakshya Bandhan by gifting her a token of your love that resonates deeply with your relationship.

Beauty Haul

Beauty Haul Under Rs. 777 for Daraz Payday ko Jhatka

Are you ready to experience a beauty haul like no other, all without breaking the bank? The excitement is building as Daraz’s monthly Payday ko Jhatka sale approaches once again! This month, the exciting campaign will take place from August 24th to 27th, bringing with it a whirlwind of unbeatable deals and savings that’ll leave you thrilled.

Get ready for an exciting health & beauty shopping experience with the upcoming Payday Sale! Picture yourself exploring a variety of beauty products, all priced under Rs. 777. Now, make that fantasy a reality! Whether you’re into skincare, makeup, or simply refreshing your beauty essentials, this event is exactly what you’ve been waiting for.

What You Need in Your Beauty Haul

Here are a few products that are absolute must-haves for your beauty haul!

MAANGE 5Pcs Reusable Soft Triangle Velvet Powder Puff

Beauty Haul

Elevate your makeup application with the MAANGE 5Pcs Reusable Soft Triangle Velvet Powder Puff. Their soft and gentle texture ensures a flawless and even distribution of your favorite powders. The unique triangle shape effortlessly reaches every contour of your face, providing a seamless finish. These puffs are not only reusable but also easy to clean, meaning you can keep these bad boys with you for months, even years, with proper cleaning.

Hada Labo Pro Anti-Aging Lotion

Beauty Haul

Discover the secret to timeless beauty with Hada Labo Pro Anti-Aging Lotion. Infused with advanced skincare technology, this rejuvenating elixir enhances your skin’s natural radiance and suppleness, embodying the essence of ageless beauty.

Mamaearth Aqua Glow Hydrating Sunscreen Gel

Beauty Haul

Experience the perfect fusion of skincare and sun protection with Mamaearth’s Aqua Glow Hydrating Sunscreen Gel. This innovative formula not only shields your skin from harmful UV rays but also infuses it with a burst of hydration, leaving behind a radiant, sun-kissed glow. Embrace the dual benefits of sun defense and skin-enhancing beauty with every application.

Pee Safe Menstrual Cup Sterilizing Container

Beauty Haul

Ensure hygiene and convenience during your menstrual cycle with the Pee Safe Menstrual Cup Sterilizing Container. Designed for easy sterilization of your menstrual cup, this compact and discreet container is an essential companion for maintaining cleanliness and peace of mind. Embrace hassle-free menstrual care with this practical and discreet solution.

Bare Anatomy Curl Defining Shampoo

Beauty Haul

Elevate your beauty haul with Bare Anatomy’s Curl Defining Shampoo. Infused with care and precision, this shampoo is a must-have for embracing your natural curls. Unleash a world of defined beauty as you treat your locks to a nourishing and revitalizing experience.

PADelux Sanitary Pads Ultra Soft

Beauty Haul

Experience comfort and protection redefined with PADelux Sanitary Pads Ultra Soft. Engineered for supreme comfort, these pads offer a blend of softness and reliability that keeps you feeling confident throughout your day. Elevate your feminine care routine with this ultimate combination of comfort and effectiveness.

The Derma Co 2% Salicylic Acid Serum

Beauty Haul

Discover a transformative skincare solution with The Derma Co 2% Salicylic Acid Serum, designed to enhance your complexion. Harnessing the power of salicylic acid, this serum effectively addresses acne and blemishes, revealing a clearer, smoother look. Elevate your skincare regimen and add this potent product to your beauty haul for a radiant, blemish-free outcome.

Join us from August 25th to 27th as we explore the Beauty Haul Under Rs. 777, and unlock a world of beauty wonders during Daraz’s Payday Sale. Whether you’re looking to replenish your beauty cabinet or embark on a delightful journey of discovery, this sale has something for everyone. Get ready to indulge, save, and elevate your beauty game!

Mini Washing Machine

Say Goodbye to Dirty Laundry with this Portable Mini Washing Machine

Say goodbye to smelly socks and dirty undies! The Elba 4.5 kg Single Tub Top Load Portable Mini Washing Machine is a compact yet extremely effective appliance that will bring a wave of efficiency to your laundry routine. It is definitely a must-have for anyone seeking both convenience and usefulness.

What’s So Great About this Mini Washing Machine?

Small Size, Big Impact

When it comes to laundry, space can often be a concern, especially in apartments, dorms, or small homes. The Mini Washing Machine takes this into account with its compact design that doesn’t compromise on performance. Despite its small size, it’s equipped to handle a respectable 4.5 kg load, making it perfect for singles, couples, or even small families.

Convenience at Your Fingertips

Mini Washing Machine

What sets this portable mini washing machine apart is the convenience it brings to your laundry routine. The Mini Washing Machine can sit right in your living space, allowing you to do laundry whenever you please. Its top-load design is user-friendly and requires minimal effort to load and unload.

Simplicity and Ease

With just two straightforward functions – wash and dry – it ensures effortless operation, making laundry a breeze even for those unfamiliar with complex appliances. The convenience doesn’t stop there; the inclusion of a timer feature allows you to precisely control the duration of each cycle, giving you complete flexibility over your washing and drying tasks.

Energy and Water Efficiency

Mini Washing Machine

In today’s eco-conscious world, energy and water efficiency are paramount. The Elba Mini Washing Machine is designed with these concerns in mind. Its smaller load capacity means you use less water and energy per cycle compared to larger machines. This not only reduces your carbon footprint but also contributes to cost savings over time.

The Elba 4.5 kg Single Tub Top Load Portable Mini Washing Machine is a game-changer for modern living – compact, efficient, and convenient. Say goodbye to the hassle of laundry days and welcome ease into your home with this appliance. Whether you’re a student, a young professional, or simply someone who values your time, the Elba Mini Washing Machine is here to make your life simpler and more efficient.

Condom

Want A Safer Choice? We Deliver – Order Your Protection from Daraz

When it comes to sexual health, knowledge and protection are absolutely necessary. Among the various options available, condoms stand out as a tried and tested method to promote safer and responsible sexual experiences. They not only provide protection against sexually transmitted infections (STIs) but are also highly effective in preventing unplanned pregnancies.

In this blog, we will delve into the importance of condoms and highlight the upcoming “Want A Safer Choice? We Deliver” campaign on Daraz, where you can find top brands like Moods, Skore, Manforce, and Durex at incredible discounts of up to 60% off with free delivery from August 4th to August 6th.

Why Condoms Matter

Condoms are an essential aspect of sexual health and well-being. Here are some reasons why they are a safe and smart choice:

STI Prevention: Condoms act as a barrier, effectively reducing the risk of contracting STIs such as HIV, chlamydia, gonorrhea, and syphilis. Regular use is a responsible step towards safeguarding both your health and that of your partner.

Contraception: Condoms are an effective method of birth control, offering protection against unwanted pregnancies. Unlike some other contraceptive options, they do not interfere with hormone levels and have no long-term effects on fertility.

Ease of Use: They are simple to use and require no prescription. They can also be easily carried in your pocket or purse.

Want A Safer Choice? We Deliver.

Daraz’s “Want A Safer Choice? We Deliver” campaign comes as a timely opportunity for anyone seeking to prioritize their sexual health. From August 4th to August 6th, you can access discounts of up to 60% off on condoms from leading brands such as Moods, Skore, Manforce, and Durex. The campaign not only highlights the importance of condoms but also boosts accessibility by offering free delivery to your doorstep.

Privacy and Confidentiality: One of the main concerns for many individuals when purchasing condoms is maintaining privacy and confidentiality. Buying condoms from Daraz ensures discreet packaging and delivery, preserving your personal information and preventing any embarrassment.

Extensive Selection: Daraz offers a vast array of condoms from well-known brands like Moods, Skore, Manforce, and Durex. This extensive selection allows customers to choose from various sizes, types, and flavors, catering to individual preferences and needs.

Customer Reviews and Ratings: Before making a purchase, customers can check product reviews and ratings left by previous buyers. These reviews provide valuable insights into the product’s performance and can guide individuals in making informed decisions.

Discounts and Deals: Daraz frequently offers attractive discounts and deals on various products, including condoms. The “Want A Safer Choice? We Deliver” campaign, with discounts of up to 60% off and free delivery, presents a fantastic opportunity for customers to stock up on their preferred brand at an affordable price.

When it comes to buying condoms, Daraz offers an all-encompassing shopping experience that prioritizes convenience, confidentiality, and authenticity. With the upcoming “Want A Safer Choice? We Deliver” campaign featuring discounts and free delivery on condoms from top brands, there is no better time to make the responsible and clever choice to prioritize your sexual health. Embrace the ease of online shopping with Daraz and take a proactive step towards safer and more satisfying intimate experiences. Remember, your sexual health is essential, and Daraz ensures that you can prioritize it with ease and confidence.

In conclusion, the importance of condoms cannot be overstated. They are a practical and effective means of safeguarding sexual health while fostering responsible behavior. Embrace the “Want A Safer Choice? We Deliver” campaign on Daraz, and take this opportunity to prioritize your well-being and that of your partner. Happy Shopping!

Disclaimer: This blog post is for educational purposes only and does not replace professional medical advice. Always consult a healthcare professional for personalized guidance on sexual health and contraceptive options.

Instant Print Camera

Unleash Your Child’s Inner Photographer with the Instant Print Camera for Kids!

With the Instant Print Camera for Kids from Daraz, capturing precious moments can become a fun and interactive experience for you and your little ones! As parents, we all want to nurture our children’s creativity and encourage them to let their imagination run wild. One of the best ways to help children unleash their creativity and see the world in a more beautiful way is by introducing them to photography.

@daraz_nepal

Search for “Instant Print Camera” on Daraz!! #DarazNepal #DiscoverDaraz #KinauSabaiDarazMai #MahaBachatBazaar #CameraNepal #InstantPrintacamera #photographynepal #photosnepal

♬ slipping through my fingers – gabut woi

What is the Instant Print Camera?

Instant Print Camera

The Instant Print Camera for Kids is the perfect entry point for your young photographers to learn the art of taking pictures. With its user-friendly interface and easy-to-operate buttons, kids can capture the world around them with just a click.

Once your child has snapped their masterpiece, the magic happens right before their eyes. With thermal paper printing technology, the camera can print the picture in seconds without toner.

Young photographers can be enthusiastic, so all the smooth and rounded edges make it safe for even the tiniest of fingers. Plus, the camera’s lightweight and compact design allows kids to carry it around effortlessly, capturing moments as they unfold.

Creativity Knows No Bounds

Instant Print Camera

With the Instant Print Camera for Kids, your child’s creativity knows no bounds. The kid camera has functions of taking pictures, recording 1080p videos, and printing black&white photos instantly. The camera can be 180 degree rotating which support for selfie and rear capture, kids can take multiple angles of view.

To ensure your child never runs out of space for their photo adventures, each Instant Print Camera comes with a complimentary 8GB memory card. It has a Built-in 1200mAh rechargeable battery, and it can take continuous photos of 2000 and video recording for 2 hours. Now they can click away to their heart’s content, capturing every little wonder that catches their eye.

Photography is more than just a hobby; it’s a beautiful way to preserve memories and create milestones. The Instant Print Camera for Kids is a gateway to creativity and self-expression, nurturing kids’ love for art, beauty, and storytelling.

The Perfect Gift for Every Occasion

Instant Print Camera

Looking for the ideal gift for birthdays, holidays, or just because? The Instant Print Camera for Kids is sure to bring endless smiles and lasting memories to any child lucky enough to receive it. It’s a gift that keeps on giving, opening up a world of imagination and discovery.

Let your child explore the fascinating world of photography with the Instant Print Camera. Watch as they develop their skills, capture precious moments, and revel in the joy of sharing tangible photo prints with family and friends. With the Instant Print Camera, you’re not just gifting a device; you’re nurturing a passion and fostering memories that will last a lifetime. So, let the adventures begin – one click at a time!

Facemask

Easy, Natural Homemade Facemask to Brighten Your Face

If your skin is lacking its natural radiance and appears dull and lifeless, worry not! You can easily create a revitalizing and all-natural facemask right at home to restore that youthful glow.

What You’ll Need:

Facemask
  1. 1 teaspoon of Sara Foods Multani Powder
  2. Sara Foods Rose Water
  3. 1/2 teaspoon of Sandal Powder

How to Make the Facemask

To begin, combine 1 teaspoon of Multani Powder with 1/2 teaspoon of Sandal Powder in a mixing bowl. Gradually add enough Rose Water to the dry ingredients, stirring gently, until a smooth paste forms.

Using a brush, generously apply the facemask all over your face, ensuring an even layer. Now, sit back and relax for 15-20 minutes, allowing the mask to completely dry.

Once the time is up, rinse your face thoroughly with water, gently removing the mask. Pat your face dry with a soft towel and embrace the refreshing feeling by applying a touch of Rose Water.

Before you complete your skincare routine, make sure to moisturize your face to lock in the nourishment and follow up with a layer of sunscreen to protect your skin from harmful UV rays.

@daraz_nepal

Easy Natural Facepack! Search for: 1. Sara Foods Multani 2. Sara Foods Rose Water 3. Sandal Powder #DarazNepal #DiscoverDaraz #KinauSabaiDarazMai #SkincareNepal #FaceCare #Rosewater #NaturalBeauty #skincareroutine

♬ OUT NOW Enzo Smooth Operator – Enzo

Embrace the revitalized and glowing skin, all thanks to this easy and natural facemask. So, let nature’s goodness pamper your skin, and enjoy the radiant transformation!

Darkflash Official Launch on Daraz | Your Next PC Accessories

Darkflash on Daraz: Daraz is on the leaderboard of online marketing with the sales option of thousands of products. Every day starts with a new brand introduction in the online marketplace of Nepal. Daraz has over 1.5 million products categorized into several categories, including Fashion, Electronics, Health & Beauty, Sports, and many others. It is also a sanctuary of high-end and premium quality tech items. And now, a new brand has been added in Daraz, Darkflash. 

Darkflash is a renowned tech brand catering to the needs of DIY PC builders and gaming enthusiasts since its inception in 2016. With its unparalleled PC accessories, it has become one of the world’s most popular PC accessories brands. With a strong focus on innovation, quality, and aesthetics, it has earned a reputation for delivering exceptional products that elevate the overall computing experience. Now, it is bringing its cutting-edge PC cases, CPU coolers, and power supplies to Daraz, offering a diverse range of options to the tech-savvy community.

Darkflash Brand Launch on Daraz

Darkflash was launched on Daraz on the 10th of July, 2023. Since the brand comprises DIY PC builders and gaming enthusiasts, it now brings the services from design to manufacture, cooling systems and case fans to gaming chairs and desks.

Customers can now get Darkflash products at a reasonable price in Nepal. So whether you are a gamer, a heavy software user, or just an enthusiast wanting an elegant PC build, Darkflash is always there.

Darkflash Products on Daraz:

PC Cases: Darkflash presents an array of PC cases designed to meet the demands of both functionality and style. From compact mini-ITX cases to spacious full-tower options, Darkflash cases are crafted with precision and attention to detail. With optimal airflow, cable management, and customizable RGB lighting, these cases provide the perfect foundation for your dream PC build.

Darkflash

DarkFlash

  • Launched on 10th of July, 2023
  • Sells PC Accessories like PC Coolers, Cases, and Power Supply Units
  • Affordable
  • Premium Quality

CPU Coolers: Its CPU coolers are engineered to keep your processor running smoothly while delivering efficient cooling performance. Equipped with advanced heat dissipation technologies, these coolers ensure optimal thermal management, allowing you to push your system to its limits without compromising stability.

Power Supply Units (PSUs): Its PSUs offer reliable and stable power delivery to your PC components. Built with high-quality components and various wattage options, these PSUs guarantee a consistent power supply, enabling smooth operation and enhanced system longevity.

Can you withstand the heat generated by the sun’s rays in summer? Of course, you cannot. The average temperature has gone more than 23°C in recent days. And getting rid of such heat and harsh UV rays is always challenging. But you don’t need to worry – we have got you covered with the special caps available on Daraz.

Caps Under Rs. 500

Beat The Heat With These Caps Under Rs. 500

Can you withstand the heat generated by the sun’s rays in summer? Of course, you cannot. The average temperature has gone more than 23°C in recent days. And getting rid of such heat and harsh UV rays is always challenging. But you don’t need to worry – we have got you covered with the special caps available on Daraz.

Let’s explore some summer caps under Rs. 500 on Daraz that can help you withstand the extreme heat and UV Rays.

Unisex Hip Hop Cap

Caps Under Rs. 500

Unisex Hip Hop Cap is a meticulously crafted accessory that embodies urban sophistication and style. Made from premium-grade cotton, this cap blends comfort and durability to deliver an unparalleled headwear experience.

This is one of the caps under Rs. 500, suitable for both men and women. It features an adjustable back strap, ensuring a customized fit for various head sizes. With convenience in mind, this cap is engineered for effortless maintenance. Its easy-wash design enables hassle-free cleaning. So you don’t have to worry about losing its pristine appearance.

The Unisex Hip Hop Cap is meticulously tailored to provide an impeccable fit, combining style, comfort, and security. Its appearance is welcome everywhere, whether navigating bustling streets, attending music festivals, or simply going about your daily routine.

Solid Golf Cap For Men By Arushi

Caps Under Rs. 500

The Solid Golf Cap is one of the stylish caps under Rs. 500 that combines comfort and functionality. This cap comes at only Rs. 375 on Daraz. If you want a blend of casual style and practicality, this cap is one of the perfect choices. Made from high-quality cotton material, it ensures breathability and durability, allowing you to enjoy long-lasting comfort.

It comes with an adjustable strap that guarantees a secure and personalized fit. So whether you have a large head size or a small head size, this cap has no problem accommodating various head sizes easily. These are the elite comfort in caps under Rs. 500 on Daraz.

Designed for both men and women, the Solid Golf Cap’s one-size-fits-all hat size makes wearing it convenient and hassle-free. With its versatile design, premium cotton material, and adjustable strap, the Solid Golf Cap For Men is the perfect choice for fashion-forward individuals who value comfort and style.

Solid Cotton Regular Fit Adjustable Cap For Men

Caps Under Rs. 500

The Solid Cotton Regular Fit Adjustable Cap is solely designed for men. It is one of the affordable caps under Rs. 500 that has a price of Rs. 499 on Daraz. It is crafted with premium cotton, combining comfort and style seamlessly. The main material, cotton, ensures breathability and durability, making it suitable for daily wear.

This cap features an adjustable back strap, guaranteeing a perfect fit for every head size. You can easily adjust the strap if you prefer a snug or loose fit. With a solid style, this cap radiates a timeless and versatile look. Whether heading out for a casual outing or a sporty adventure, this cap adds a touch of understated elegance to your overall ensemble.

Daraz Nepal, a leading online marketplace in Nepal, is a sanctuary for summer sandals that are elegant and easy to wear. We have prepared a list of summer sandals to make you look fashionable and dashing this summer. Have a look!

Send this to a friend