Daraz Life

दराजको साथ २०८० बुबाको मुख हेर्ने दिन बनाऔं रङ्गिन

बुबाको मुख हेर्ने दिन भनेर चिनिने कुशे औँसी नेपालमा हर्षोउल्लास संग मनाउने गरिन्छ । आफ्नो जन्मदाता बुबालाई विभिन्न प्रकारका मिठाई, तथा उपहारले सम्मान प्रकट गर्दै मनाइने यस उत्सवमा भिडभाडले गर्दा सहर बजार गइनसक्नु हुन्छ । त्यसमाथि आफ्नो बुबालाई केहि नयाँ र नौलो दिने रहर कसलाई हुदैन र ? त्यसैले दराजले ल्याएको छ कुशे औँसी विशेष केहि सामानहरु जुन तपाईंले आफ्नो जन्मदातालाई उपहार स्वरुप दिन सक्नुहुन्छ ।

बुबाको मुख हेर्ने दिन

बुबाको मुख हेर्ने दिनको लागि सामान दराजमा किन्नुहोस्

१. ट्रिमरः

हामी मध्ये धेरैका बुबाहरु आज सम्म पनि पुरानो रेजर प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले छाला काट्ने देखि विभिन्न प्रकारका चर्म सम्बन्धित समस्याहरु देखिन सक्छ । त्यसैले यो कुशे औँसीमा आफ्नो बुबालाई चार्ज गर्न मिल्ने ट्रिमर उपहार दिनु उपयुक्त हुन्छ। यस्ता ट्रिमरहरु एक पटक चार्ज गरेपछि धेरै पटक सेवा लिन सकिन्छ । साथै छालाको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि ट्रिमरलाई रेजरको तुलनामा उत्कृष्ट मानिन्छ ।

हाल दराजमा फिलिप्स, जेमाइ, भिजिआर, बाल्ट्रा जस्ता ब्राण्डका ट्रिमरहरु उपलब्ध छन् ।

२. घडीः

“समय र अवसरहरु कसैको प्रतिक्षा गर्दैनन्।” यो प्रसिद्ध भनाइको हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव देख्न सकिन्छ । निर्धारित समयमा तोकिएको काम गर्न नसक्दा हामीले जीवनमा धेरै अवसरहरु गुमाइरहेका हुन्छौं । त्यसैले समयको महत्वको सम्मान गर्दै आफ्नो बुबा प्रति आभार प्रकट गर्ने उत्कृष्ट उपाय हुनसक्छ घडी ।

दराजमा अहिले सोनाटा, टाइटन जस्ता ब्राण्डका उपलब्ध छन् ।

३. लिन्ट रिमुभरः

शिशिर ऋतुको उराठलाग्ने जाडोमा आफ्नो शरिरलाई न्यानो बनाउन हामीहरु प्रायजस्तो बाक्लो ऊनीका लुगा लगाउँछौं । यसरी लगाइने ऊनीका लुगाहरुमा न्यानोपन त प्रदान गर्छ तर संग संगै भुवा आएर हैरान हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा न्यानोपन संगै राम्रो देखिन लिन्ट रिमुभर प्रयोग गरी भुवा हटाउन सकिन्छ । यो कुशे औँसी आफ्नो बुबालाई लिन्ट रिमुभर उपहार दिनुहोस् ।

बुबाको मुख हेर्ने दिन

दराजमा विभिन्न ब्राण्डका लिन्ट रिमुभरहरु उपलब्ध छन् ।

४. फोटो फ्रेमः

तपाईको स्मरणमा भएको बुबा संगको एकदमै रमाईलो पल कुन हो ? के तपाईंको घर परिवारमा भएका ठुला समारोहको तस्विर अहिले पनि सन्दुक वा दराजमा छन् ? पक्कै पनि तपाईंको घरमा यस्ता धेरै तस्विरहरु छन् जस्मा तपाईं र तपाईंको परिवारको स्मरणहरु जोडिएका छन् । तपाईंले यी तस्विरहरुलाई संकलन गरेर फोटो फ्रेममा राखेर आफ्नो घरको भित्तामा टास्दा कस्तो होला ? पक्कै पनि पुराना यादहरु ताजा हुन्छन् र सम्बन्ध सुदृड हुन्छन् ।

बुबाको मुख हेर्ने दिन

त्यसैले यो कुशे औँसी तपाईंले आफ्नो बुबालाई यसरी फोटो फ्रेम उपहार दिएर सम्बन्ध र उत्सव दुबै रङ्गिन बनाउन सक्नुहुन्छ ।


५. मिठाईः

नेपाली चाड र मिठाई भनेको पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन् । बिना मिठाई सम्पन्न हुने शायद नै कुनै चाड होला । मुखै रसाउने गुलिया मिठाईले आफ्नो जन्मदातालाई प्रसन्न पार्न आजै दराज एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

दराजमा बिकाजी, सगुन, हल्दिराम, आँगन जस्ता प्रसिद्ध ब्राण्डका मिठाईहरु उपलब्ध छन् ।

बुबाको मुख हेर्ने दिनमा आफ्नो बुबालाई विभिन्न उपहार दिनको लागि आजै डाउनलोड गर्नुहोस् दराज एप ।

Rakshya Bandhan

Best Last-Minute Gift Ideas for Your Sister for Rakshya Bandhan

Rakshya Bandhan is a celebration of the enduring bond between siblings. This year, as the auspicious day approaches, you might find yourself racing against time to choose the perfect gift for your sister. We understand it’s easy to get caught up in the hustle and bustle of life, leaving you with little time to peruse through shopping malls and department stores, hunting for something that seems vaguely appropriate to give your sibling. That’s why Daraz is here. In this blog, we’re here to help you discover some last-minute Rakshya Bandhan gifts that are not only thoughtful but also sure to bring a smile to your sister’s face.

Rakshya Bandhan Gift Ideas

Note: Click on the image to view the product

Electronics

Surprise your sister with the perfect blend of technology and thoughtfulness – a smartwatch or a pair of premium earbuds, ensuring she stays connected and entertained while adding a touch of elegance to her everyday life. No sister will ever be disappointed by a high-tech, super-useful Rakshya Bandhan gift like this.

Clothes

Clothes make for a thoughtful Rakshya Bandhan gift, allowing you to celebrate your sister’s unique style and personality while adding a touch of warmth to her wardrobe. With each piece, you’re gifting her the joy of self-expression and confidence in every step she takes. Browse through the hundreds of clothing options available on Daraz, from traditional kurtis like these to more modern outfits.

Decor

Room decor is a wonderful gift idea for your sister, as it lets her creatively turn her own space into a reflection of her individuality and style. Every piece of decor will become a daily reminder of your thoughtful Rakshya Bandhan gesture, which she will undoubtedly cherish forever.

Arts and Crafts Supplies

Arts and crafts are a heartfelt Rakshya Bandhan gift choice for your sister, inspiring her creativity and offering a meaningful way to unwind while indulging in her passions. With a gift like this, you’re not just giving her materials; you’re fostering her artistic spirit and providing an avenue for self-expression. Who knows, maybe she’ll become the next Da Vinci and credit you for inspiring her to pursue her dreams.

Remember, the essence of Rakshya Bandhan lies in the love and affection you share with your sister. Even if your gift is chosen last minute, it’s the thought and sentiment behind it that truly matters. Celebrate Rakshya Bandhan by gifting her a token of your love that resonates deeply with your relationship.

Caps Under Rs. 500

Beat The Heat With These Caps Under Rs. 500

Can you withstand the heat generated by the sun’s rays in summer? Of course, you cannot. The average temperature has gone more than 23°C in recent days. And getting rid of such heat and harsh UV rays is always challenging. But you don’t need to worry – we have got you covered with the special caps available on Daraz.

Let’s explore some summer caps under Rs. 500 on Daraz that can help you withstand the extreme heat and UV Rays.

Unisex Hip Hop Cap

Caps Under Rs. 500

Unisex Hip Hop Cap is a meticulously crafted accessory that embodies urban sophistication and style. Made from premium-grade cotton, this cap blends comfort and durability to deliver an unparalleled headwear experience.

This is one of the caps under Rs. 500, suitable for both men and women. It features an adjustable back strap, ensuring a customized fit for various head sizes. With convenience in mind, this cap is engineered for effortless maintenance. Its easy-wash design enables hassle-free cleaning. So you don’t have to worry about losing its pristine appearance.

The Unisex Hip Hop Cap is meticulously tailored to provide an impeccable fit, combining style, comfort, and security. Its appearance is welcome everywhere, whether navigating bustling streets, attending music festivals, or simply going about your daily routine.

Solid Golf Cap For Men By Arushi

Caps Under Rs. 500

The Solid Golf Cap is one of the stylish caps under Rs. 500 that combines comfort and functionality. This cap comes at only Rs. 375 on Daraz. If you want a blend of casual style and practicality, this cap is one of the perfect choices. Made from high-quality cotton material, it ensures breathability and durability, allowing you to enjoy long-lasting comfort.

It comes with an adjustable strap that guarantees a secure and personalized fit. So whether you have a large head size or a small head size, this cap has no problem accommodating various head sizes easily. These are the elite comfort in caps under Rs. 500 on Daraz.

Designed for both men and women, the Solid Golf Cap’s one-size-fits-all hat size makes wearing it convenient and hassle-free. With its versatile design, premium cotton material, and adjustable strap, the Solid Golf Cap For Men is the perfect choice for fashion-forward individuals who value comfort and style.

Solid Cotton Regular Fit Adjustable Cap For Men

Caps Under Rs. 500

The Solid Cotton Regular Fit Adjustable Cap is solely designed for men. It is one of the affordable caps under Rs. 500 that has a price of Rs. 499 on Daraz. It is crafted with premium cotton, combining comfort and style seamlessly. The main material, cotton, ensures breathability and durability, making it suitable for daily wear.

This cap features an adjustable back strap, guaranteeing a perfect fit for every head size. You can easily adjust the strap if you prefer a snug or loose fit. With a solid style, this cap radiates a timeless and versatile look. Whether heading out for a casual outing or a sporty adventure, this cap adds a touch of understated elegance to your overall ensemble.

Daraz Nepal, a leading online marketplace in Nepal, is a sanctuary for summer sandals that are elegant and easy to wear. We have prepared a list of summer sandals to make you look fashionable and dashing this summer. Have a look!

Find the Perfect Pair of Sunglasses for Summer

A stylish pair of sunglasses is essential to complete any summer look. As the days get hotter and the sun shines brighter, it’s time to protect your eyes in style. This summer, upgrade your eyewear and make a bold fashion statement with sunnies that will shield your eyes from harmful UV rays and elevate your outfits.

This blog will showcase some must-have sunglasses brands on Daraz that will take your summer looks up a notch. As the sun shines brighter, it’s time to amp up your fashion game and shield your eyes from harmful UV rays.

Whether you’re seeking classic aviators, trendy cat-eye frames, or sporty wraparounds, Daraz has the perfect pair to suit your style and preferences. So, apply sunscreen, wear your favorite summer outfit, and check out these fashionable and functional shades for the sunny days ahead!

Grey Jack

Grey Jack sunglasses are made with precision and attention to detail. They offer a perfect blend of fashion and functionality for both men and women. The sleek and sophisticated designs make them a superb choice for any summer look. Additionally, with their high-quality lenses, Grey Jack sunglasses provide clarity and protection against harmful UV rays.

Masala Beads

Masala Beads sunglasses are all about vibrant colors and the latest designs. These trendy shades add a pop of personality to your summer wardrobe, combining fashion-forward style with affordability. With Masala Beads, you can stay on-trend, make a bold statement and stand out from the crowd without breaking the bank.

Polar Italy

Polar Italy sunglasses are the peak of quality and timeless elegance. These premium shades ensure optimal optical clarity and protection. With their classic designs and superior lenses, Polar Italy sunglasses show sophistication and an elegant touch to your summer style.

Tifosi

Tifosi sunglasses are the perfect choice for outdoor enthusiasts. These sunnies feature lightweight frames and solid lenses to enhance your visual experience. Whether you’re running, cycling, or playing sports, Tifosi sunglasses provide unmatched comfort, durability, and protection.

Show Point

Show Point sunglasses are all about bold and daring designs. These stunning shades feature unique shapes, oversized frames, and unique patterns. Whether you want to channel your inner diva or express your individuality, Show Point sunglasses will make heads turn wherever you go.

Each of these brands offers its own style and features, allowing you to find the perfect pair that matches your taste and summer fashion goals. Whether you’re looking for high-end designer shades or budget-friendly options, Daraz has something for everyone.

Sunglasses

Shop for sunnies on Daraz and elevate your summer style while protecting your eyes with the perfect shades. Choose your favorite brand and step out in style this summer! Happy Shopping!

Men's Fashion

Men’s Fashion Guide: Must-Have Products To Buy From Daraz

With a diverse range of styles and trends, Men’s fashion has come a long way. Whether you are trying to look cool for a vacation, professional for the office, casual vibe for the weekend, or something in between, there’s no shortage of options available. In this era of self-expression and individuality, how you dress can say a lot about who you are and what you stand for, making men’s fashion an exciting and essential part of modern life.

Daraz offers you a wide range of fashion products you can explore. See some of the great products!

Solid Cotton Regular Cap

‘Jeth ko Ghaam‘ refers to the harsh sunny day from mid-May to mid-June. Since we have already approached this time, temperatures around the nation have already elevated. On sunny days, there are the issues like sunburn and other skin illnesses. But Daraz has covered you all with a Solid Cotton Regular Cap that only costs NRs. 359. It saves you from UV Rays while you carry on your daily life journey.

This cotton cap comes in several color variants, which can be preferable to various age groups. It has an adjustable backstrap and a washable cotton build. Similarly, this item is easy to carry and fits in your backpack. Moreover, it is breathable and lightweight, which can be an ideal choice for you.

Bossini Short Sleeves Polo Shirt

Resisting heat during the summer is very important as high heat and temperature can impact human health and the body. Your outfits play vital roles in retaining heat in your body; that’s why there are distinguished forms of clothing based on seasons and weather conditions.

When it comes to the summer season, Bossini Short Sleeves Polo Shirt serves you best in resisting heat. This outfit is made from cotton and comes with a ribbed collar, preventing your neck from UV Rays. Besides, it has short sleeves with ribbed trims, making it fashionable. Furthermore, it comes with a button pocket to store small items. You can grab Bossini Short Sleeve Polo T-shirt at NRs—2486 on Daraz.

Canvas Casual Business Backpack

Carrying essential daily necessities can be challenging and boring too. That’s why Daraz Online Shopping brings a Canvas Casual Business Backpack to fit all your items. First things first, this bag is fashionable, stylish, and durable. So it can be used in a long-term process.

Similarly, the Canvas Casual Business Backpack is dust-resistant, so you do not have to worry about getting dirty even when traveling through the dusty roads of Kathmandu Valley and outdoor locations. Besides, this product is water-resistant and windproof. You can get this product at NRs—1804 on Daraz.

Yearcon Running Shoes

Yearcon Running Shoes can be used in multiple works. It can be used as sportswear, fashionwear, and travel shoe. This product is attractive and stylish and has a solid design that can attract customers from any age group.

Similarly, Yearcon Running Shoes are very durable and long-lasting. The materials used to manufacture these shoes are breathable, providing constant air to your feet. You can get these shoes on Daraz for NRs. 5380.

We hope that these products elevate your fashion choice. You can find these products on Daraz App/Website: add them to your cart and buy. Also, remember to apply for ongoing deals and discounts on Daraz. Happy Shopping!

Best Lightweight Jackets and Windcheaters for the Rainy Season

The rainy season is approaching fast, and it’s time to start thinking about staying dry during the monsoon showers. A good-quality windcheater is a must-have item for anyone looking to stay comfortable and protected from the rain. Whether you’re running errands in Kathmandu, trekking in Mustang, or taking a stroll in Biratnagar, a windcheater can be your best friend when the skies open up.

But why settle for just any windcheater when you can have a stylish and functional one that fits your personality? With so many options available on Daraz, you can choose from a variety of colors, styles, and materials to find the perfect windcheater for you. From lightweight and breathable fabrics to durable and waterproof materials, there’s a windcheater for every type of weather condition.

Here are a few of our favorite windcheaters that are guaranteed to keep you looking hot while staying dry:

Summer Single-Layer Windcheater

This comfortable single-layer jacket is extremely lightweight while still being durable and protective. It is both dust resistant and windproof and comes with convenient zip pockets. Grab a set of two of these amazing windcheaters for just Rs. 999 on Daraz. Now that’s a deal you can’t miss! They are perfect for outdoor activities and sports as they don’t restrict movement. They are made with materials that repel water and keep you dry, making them a practical option for unpredictable weather conditions.

Tailor Stitch Summer Windproof Windcheater

No one wants to avoid the cold rainy weather in a boring old jacket. If you’re going to be layering up your clothes, you might as well do it with a cute and stylish one. The Summer Windproof Windcheater from Tailor Stitch is not only a handy monsoon essential but also a fashionable must-have for your closet. It can be worn with a variety of outfits, making it a versatile choice. Pair it with jeans, leggings, or even dresses as a practical and stylish option for any occasion.

Summer Double Layered Hooded Windcheater

Double-Layered for extra protection, this windcheater will keep you warm and dry during this wet and windy season. It’s fashionable, easy wear that can go with any casual outfit. If you’re someone whose main mode of transportation is a scooter or motorcycle, then this durable jacket is absolutely going to be your new best friend. Windcheaters are designed to provide excellent protection from cold winds. This lightweight and wind-resistant one makes it perfect for outdoor activities like hiking, camping, or running.

These are just a few of our recommendations but definitely not the only options we have on Daraz. Browse through our vast selection of lightweight jackets and windcheaters to find one that’s perfect for you.

So, if you’re looking to stay dry and stylish this monsoon season, it’s time to invest in a good windcheater. And what better place to start than Daraz, where you can find some of the best deals and discounts on windcheaters and other rainy season essentials? Get ready to beat the rain in style with your new favorite windcheater!

Fashion

Feel Fresh in 2023’s Best Fashion Wears: Daraz Nawa Barsha Utsav

The Nepali New Year is here with a wide array of offerings. It is a chance to start a new and begin a new progressive life, and your looks have a significant impact on it. In the hope of new beginnings and new ventures with fashionable and chic style, Daraz has come with various deals and discounts to delve into. Since the leading online marketplace of Nepal is familiar with the utmost offers, now is the time to get the most out of this Nepali New Year Campaign.

Here are some fashion products you can add to your cart and purchase.

Cotton PK Polo Tshirt

Cotton PK Polo Shirt

What can be a perfect clothing choice for the Cotton PK Polo T-shirt in the summer? Since this product is made from cotton, it is lightweight and environmentally friendly, aligning perfectly with summer fashion.

The PK Polo T-shirt has two sizes: Small and Extra Small. Besides, it has a color combination of Mint Green. Whether you are an office worker or a follower of any profession, this Cotton PK Polo T-shirt serves you the best regarding the environment during the summer season.

You can now get this product at just Rs. 499. You can also get several deals and offers this Nepali New Year, where you can score multiple discounts and be reassured about the quality of the product as it is one of the products from DarazMall.

Basemark Wide Leg Flare Pant For Women

Fashion Wear

Basemark Wide Leg Flare Pant is a fashionable clothing option for women looking for comfortable and lightweight products. It is a flare pant with a plain fit and is considered loose and relaxed for an easy and handy clothing experience.

Daraz offers this product from Basemark in four different sizes; Medium, Large, Extra Large, and Extra Extra Large. In addition, it comes with a Button closure, Detachable Belt, and Side Pockets. This Wide Leg Flare Pant for Women is made from polyester and is washable by both handwash and washing machine.

You can grab this product from Daraz at just Rs. 764.

Black Goldstar Shoes For Women

Fashion Wear

Are you looking for sports shoes for jogging or other sports-related activities? If yes, Daraz has brought a durable shoe, P303 Black Goldstar Shoes For Women. It costs only Rs. 1615 and is considered one of the best budget-friendly shoes for sports.

The upper skin of this product is made from Fly Knit/TPU, while the Eva/Fabric is used for the insole. It has a lace-up system that will keep your feet aligned when you wear this item. Besides, this shoe is lightweight and comfortable, making it the best summer wear.

Mheecha Boulder Sack

Fashion Wear

Whether you are to carry your daily-life necessities and belongings or any small products, you always need a reliable and strong bag. And guess what, Mheecha Boulder Sack on Daraz is what serves you the best.

Mheecha Boulder Sack is made from Fabric and is lightweight, so for your comfort, it is a wise choice. Its volume is 21 liters, and spacious, with the capacity to fit 15 inches of laptops in the compartments. Similarly, the product consists of a drawstring that helps you stabilize your belongings while you carry them.

Mheecha Boulder Sack cost Rs. 2475 on Daraz.

These are some of the products that you can purchase from Daraz and enjoy the utmost satisfaction. With multiple variations on deals and offers, you can get up to 70% off, with up to Rs. 1000 discounts on prepayment during the ongoing Nepali New Year Campaign. So what are you waiting for? Grab these attractive offers and fill up your baskets now!!

Happy New Year and Happy Shopping!!

Make the Most of Lotto Super Brand Day – Which Lucky Deals Should You Steal?

Get ready for an exciting event happening on Daraz Nepal – Lotto Super Brand Day! From 22nd to 27th March, Daraz Nepal will host a week-long shopping extravaganza featuring Lotto, the popular sportswear brand. During this event, shoppers can find incredible discounts on a wide range of products from Lotto. With prices slashed up to 80% off, this is the perfect opportunity to update your wardrobe and grab some new gear for your workout routine. Don’t miss out on this chance to save big and treat yourself to some high-quality products from Lotto. For more information on Super Brand Day, check out our Lotto SBD Blog.

Without further ado, here are some Lotto products that you need to add to your card immediately:

Jerseys

Lotto is well-known for its high-quality sportswear products, and its range of jerseys is no exception. Available in various designs and colors, these jerseys are perfect for athletes and sports enthusiasts of all levels. They are made from breathable materials and designed to provide comfort and flexibility during intense physical activity. Plus, with their stylish and functional design, Lotto jerseys are a great addition to any sports wardrobe.

Bottoms

Lotto offers a variety of high-quality bottoms, including shorts and leggings, that are perfect for sports and workouts. Their leggings are designed with a snug fit that helps support your muscles and improve your performance. Lotto’s shorts feature features like elastic waistbands and ventilation systems to ensure maximum comfort and flexibility. Whether you’re a runner, a yoga enthusiast, or a gym-goer, Lotto’s range of bottoms provides stylish and functional activewear to help you perform at your best.

Track Set

If you’re looking for a complete sportswear outfit, Lotto’s track sets are a great option. These track sets are available in various sizes and colors and include a jacket and pants perfect for sports activities or casual wear. They are designed to be both comfortable and durable. Whether you’re hitting the gym, running, or running errands, these track sets provide a stylish and functional outfit that is sure to impress.

Jacket

Lotto’s jackets are designed with both functionality and style in mind, providing wearers with a comfortable and practical option for outdoor activities. They use high-quality materials and innovative technologies to ensure their jackets are water-resistant, windproof, and breathable, making them perfect for various weather conditions. Their attention to detail and commitment to quality make Lotto’s jackets popular among athletes and outdoor enthusiasts.

T-Shirts

Lotto offers a wide selection of t-shirts that are both stylish and comfortable. Whether you’re looking for a casual t-shirt or a performance shirt for your workout, Lotto has you covered. Their t-shirts come in various colors and designs, making it easy to find one that suits your own personal style. Made from high-quality materials, these t-shirts are designed to be durable and long-lasting. They also feature moisture-wicking technology that helps keep you dry and comfortable during intense workouts.

Shoes

Lotto is known for its high-quality shoes that provide both comfort and style. Their shoes are made from durable materials designed to withstand wear and tear. Whether you’re looking for running shoes, football shoes, or basketball shoes, Lotto has a shoe that will fit your needs. With their combination of style and functionality, these shoes are a great investment for anyone looking for high-quality sports footwear.

Now’s the time to start shopping to enjoy up to 80% off on Lotto products, plus an additional 10% off through vouchers. Shop now and enjoy Lotto Super Brand Day on Daraz Nepal! Happy Shopping!

Be Insta-Ready With These 4 Affordable Style Tips Under 500 Rupees

Do you want to look stylish and fashionable this summer but are on a tight budget? Daraz will quench your thirst of getting fashion products at a reasonable price. Here are some of them.

Follow some of these tips I’ve gathered to look chic without emptying your wallet.

1. Invest Wisely

Choose dresses that can be styled in a whole lot of ways. A simple, fashionable pair of sandals can take you from the beach in the daytime to partying at night.

Also, ladies, try to choose dresses that can be styled in many ways. Think maxi dress, an essential summer fashion item for that ultra-fashionable chic boho look. Get your accessories game on with a sun hat, sandals, and statement jewelry (for evening wear).

Fashionable

Look for versatility and not what’s trending, such as a white vest, blue jeans, or denim shorts, which never go out of style. Don’t go for cheap items. Look for things that look good, have good quality, and are affordable. You don’t want to keep replacing low-quality items, as they are costlier in the long run.

Also, check out the 12 best fashion and beauty must-haves for every woman to help you stylize yourself best. 

2. Make Good Of Discounts And Offers

The summer season calls for unique offers and discounts from sellers on many fashionable items. Make sure to make good of those offers online and offline. Look at Daraz to see if there are any active discount codes, vouchers, etc. Plus, if you follow a store on Daraz, you will be the first to know when there are sales or special offers, and you can further discount codes by following a store!

3. Shop Online And Off

You can easily save money from the comfort of your home by browsing Daraz, which has a wide selection of brands for less. However, make sure to check customer reviews and seller ratings.

But if you like to shop the traditional way, bargain!

Check out our other article on how to style your Kurtis in many ways, as Kurtis never goes out of style.

4. Investigate Your Wardrobe

Take a good look at your wardrobe. You may just find some tremendous fashionable summer items in there. This will help you from needless spending. Similarly, you might find what you may not want or realize you need.

Summer sales are fantastic, but before buying anything,, just make sure you genuinely love the item. Look for what fits you and your wallet, making you look stunning as ever. Look for something fashionable and affordable.

Daraz sells fashionable dresses for just under 500, so do check it out!

Best Watches on Daraz That’ll Fit Your Budget

Watches are a classic accessory that can elevate any ensemble with a dash of class and charm. Unfortunately, not everyone has the money to invest in expensive watches. However, many reasonably priced watch options on Daraz provide dependable functioning as well as charming style. This blog will discuss some of the top low-cost watch brands and designs available on Daraz that will match both your style and budget. Whether you’re a fashion-conscious consumer or just searching for a useful wristwatch, we’ve got you covered.

Titan

Titan watches are known for their high-quality craftsmanship and attention to detail. The brand uses durable materials and reliable components to ensure its watches are long-lasting and withstand regular wear and tear. Titan watches are generally more affordable than luxury watch brands, making them accessible to a wider audience. The brand offers a variety of price points to fit different budgets without compromising on quality or style.

Naviforce

Naviforce is a relatively new watch brand that has recently gained popularity. These watches are relatively affordable, making them a great option for those who want a stylish watch without breaking the bank. They have unique and trendy designs that cater to a younger audience. The brand offers a variety of styles, from sporty to classic, so there is something for everyone.

Millenium

Millenium is a watch brand best known for its affordable prices without compromising style and function. They are a great option for those who want a watch that can take their outfits to the next level without completely clearing their bank balance.

Casio

Casio is a well-known watch brand that has been around for decades. They are known for their durability and can withstand regular wear and tear. Many Casio watches are also water-resistant, making them suitable for outdoor activities. Casio offers a wide range of watch designs, from classic and timeless to contemporary and trendy. Casio is a leader in watch technology, and many of its watches feature advanced functions such as solar power, atomic timekeeping, and Bluetooth connectivity.

Sonata

Sonata has a strong reputation for producing affordable and reliable watches. Their watches are generally more affordable than luxury watch brands, and they offer great value for your money. Many Sonata watches have useful features such as an alarm, stopwatch, date display, and luminous hands, which add to their functionality. A Sonata watch may be a great option if you’re looking for a reliable and stylish watch that won’t break the bank.

Whatever type of watch you are looking for, Daraz will surely have one that perfectly matches your needs. Browse through the Daraz app and find the timepiece of your dreams today! Happy Shopping!

Send this to a friend