Daraz Life

Daraz launches personas for its users

Based on your annual shopping behaviour you can fall into one of four categories. Here are each of the four personas explained to help you understand your Daraz Journey a little better:

महिला शसक्तिकरण तथा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा दिगो विकास लक्ष्यहरूमा दराजको योगदान

यो वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा आधारित भएर दराजले विभिन्न समुदायहरु उत्थान गर्ने योजनाहरु गरेको  छ ।

Send this to a friend